Raport bieżący nr 31/2020

Informacja dotycząca emisji akcji serii E – raport przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych.