Raport bieżący nr 31/2016

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Polwax S.A.