Raport bieżący nr 3/2023

Podpisanie aneksu nr 17 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.