Raport bieżący nr 3/2017

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły.