Raport bieżący nr 3/2015

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej