Raport bieżący nr 3/2014

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu