Raport bieżący nr 29/2018

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2019.