Raport bieżący nr 28/2024

Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.