Raport bieżący nr 28/2020

Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.