Raport bieżący nr 28/2015

Informacja o zakupie surowca o wartości umowy znaczącej