Raport bieżący nr 28/2014

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki