Raport bieżący nr 27/2024

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 czerwca 2024 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.