Raport bieżący nr 27/2018

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie kredytu wieloproduktowego.