Raport bieżący nr 27/2017

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 19 października 2017 roku.