Raport bieżący nr 26/2024

Przyjęcie przez Zarząd opinii w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej.