Raport bieżący nr 26/2020

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Polwax S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.