Raport bieżący nr 26/2015

Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.