Raport bieżący nr 26/2014

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki