Raport bieżący nr 25/2024

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.