Raport bieżący nr 25/2015

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.