Raport bieżący nr 25/2014

Informacja o transakcji na akcjach Spółki