Raport bieżący nr 24/2020

Rejestracja zmian Statutu Spółki