Raport bieżący nr 24/2018

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2018r.