Raport bieżący nr 23/2024

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.