Raport bieżący nr 23/2015

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.