Raport bieżący nr 22/2018

Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.