Raport bieżący nr 22/2017

Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.