Raport bieżący nr 21/2024

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.