Raport bieżący nr 21/2020

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Polwax S.A.