Raport bieżący nr 21/2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.