Raport bieżący nr 21/2015

Podpisanie umowy znaczącej.