Raport bieżący nr 20/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. wraz z projektami uchwał.