Raport bieżący nr 20/2015

Podpisanie umowy znaczącej.