Raport bieżący nr 20/2014

Informacja o zakupie surowca w ramach umowy znaczącej