Raport bieżący nr 19/2024

Zawarcie listu intencyjnego celem pozyskania finansowania dla Spółki