Raport bieżący nr 19/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.