Raport bieżący nr 19/2015

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego – realizacja programu opcji menadżerskich.