Raport bieżący nr 18/2015

Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez ZWZA.