Raport bieżący nr 17/2021

Powołanie członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji