Raport bieżący nr 17/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.