Raport bieżący nr 16/2024

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 20 maja 2024 roku, a także uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte