Raport bieżący nr 16/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.