Raport bieżący nr 16/2015

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 roku.