Raport bieżący nr 15/2024

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki