Raport bieżący nr 15/2015

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014.