Raport bieżący nr 14/2024

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki