Raport bieżący nr 13/2024

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki