Raport bieżący nr 13/2023

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.