Raport bieżący nr 13/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.