Raport bieżący nr 13/2021

Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.